【Giải Đáp】Ruby on rails là gì?

【Giải Đáp】Ruby on rails là gì?

Ruby On rails là gì?

Ruby On rails là một Framework cho phép phát triển ứng dụng Web gồm 2 phần cơ bản:

  • Phần ngôn ngữ Ruby: “Ruby là một ngôn lập trình mã nguồn mở, linh hoạt, với một sự nổi bật về sự đơn giản dễ dùng và hữu ích. Nó có cú pháp “tao nhã” và tự nhiên dễ đọc và dễ dàng để viết”.
  • Phần Framework Rails bao gồm nhiều thư viện liên kết.

Một số website sử dụng Ruby on Rails:

  • https://github.com/ : Hệ thống quản lý source phân tán, được nhiều công ty lớn sử dụng, và có hơn 1,5 triệu người đang sử dụng trang web này như một nơi lưu trữ các dự án của họ
  • http://basecamp.com/ : website quản lý dự án online, ra đời vào năm 2004, cho đến nay đã có hơn 8 triệu dự án được quản lý trên website này.
  • http://twitter.com/: là trang mạng xã hội lớn thứ 2 sau facebook, rất được sử dụng phổ biến tại Mĩ và các nước châu Âu
  • http://www.scribd.com/: đây là trang web chia sẻ tài liệu trực tuyến lớn và nổi tiếng, có rất nhiều tài liệu hay và miễn phí được chia sẻ tại đây.