【Giải Đáp】Tham sân si là gì?

Tham sân si là ba thứ kịch độc luôn tìm ẩn trong tâm ta. Tham lam, sân hận và ngu si.

Tham là gì

Tham là nhu cầu để đáp ứng những ham muốn bất tận của bản thân mà bất chấp đến những gì xung quanh mình. Tham có những loại sau: Tham tài vật, tham sắc dục, tham danh vọng.

+ Tham tài vật: lòng tham những thứ vật chất tiền bạc, nhà cửa ,xe cộ,…
+ Sắc dục: là mạng sống, dục vọng, sắc đẹp,… nói chung về thân
+ Danh vọng: sự nổi tiếng, quyền lực, địa vị,…

Sân là gì

Sân là sân hận, là sự thù ghét, là sự nóng nảy,… Sân có những loại sau:

+ Do quyền lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục,… của bản thân bị xâm phạm
+ Do ham lợi lộc, tài vật, danh vọng, sắc dục không thể đạt được hoặc chưa được như mong muốn
+ Do lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục của người khác hơn mình (ghen tị thành thù ghét)

Si là gì

Si là mê muội, mê lầm, là sự không sáng suốt, không đủ khả năng để nhận ra sự thật, chân lý. Mê lầm thông thường của người đời có 3 loại:

+ Không khả năng nhận diện đạo lý tốt.
+ Không có khả năng nhận diện bản chất thật của sự việc ở đời.
+ Không có khả năng nhận diện thân, tâm của mình.

Leave a Comment