Messenger

Trang Xác Minh Lazada

Đây là trang xác minh website Wikigiaidap.com thuộc sở hữu của Nguyễn Thanh Thiện Tài.

Tôi đã đăng ký vào Form của Lazada tại 4 bước như trong hình

Đây là screenshot hình chụp gia hạn tên miền