【Giải Đáp】Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Vốn pháp định ở Việt Nam chỉ quy định cho một số ngành nghề có liên quan đến tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ và kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

  • Ngành nghề kinh doanh bất động sản vốn pháp định 6 tỷ;
  • Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ vốn pháp định 2 tỷ;
  • Ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế vốn pháp định 250 triệu;
  • Ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2 tỷ;
  • Vận tải hàng không, chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức tín dụng, ngân hàng……cũng cần vốn pháp định khi thành lập.

Leave a Comment