vốn lưu động bình quân
vốn lưu động bình quân

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)- công nợ ngắn hạn

Tài sản lưu động= tài sản ngắn hạn= các hạng mục có tính thanh khoản cao (có khả năng chuyển thành tiền trong một chu kỳ kế toán)

Giải thích vốn lưu động

Vốn lưu động là một bộ phận vốn có tốc độ lưu chuyển nhanh so với tài sản cố định. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vốn lưu động không ngừng vận động. Vì vây, trong một chu kỳ kinh doanh vốn lưu động có thể quay được nhiều vòng.

Vòng quay vốn lưu động là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của doạnh nghiệp, chỉ số có vai trò thể hiện hiệu quả kinh doạnh của doanh nghiệp. Số vòng quay càng lớn thì càng tốt, nó chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Nếu vòng quay vốn lưu động quá thấp, điều đó thể hiện khả năng luân chuyển hàng hóa, khả năng thu hồi và luôn chuyển vốn chậm dẫn đến tăng các chi phí hoạt động và giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Số vòng quay của vốn lưu động

Số vòng quay bình quân của vốn lưu động = Doanh thu thuần/Vốn lưu động bình quân

Ngoài ra để biết được 1 vòng quay của vốn lưu động mất bao nhiêu ngày ta còn sử dụng công thức:

Số ngày một vòng quay của vốn lưu động = 360/số vòng quay bq của vốn lưu động.

Ví dụ về vốn quay lưu động

Một công ty bất động sản chuyên về văn phòng cho thuê là Office4u tại TPHCM. Danh mục kinh doanh của họ là dịch vụ văn phòng cho thuê giá rẻ quận văn phòng quận Tân Bình

Thì theo công thức tính trên. Chúng ta sẽ có được

Số vòng quay bình quan của vốn lưu động = Doanh thu thuần / vốn lưu động bình quân.

Trong đó doanh thu thuần được tính theo tháng hoặc năm, vốn lưu động bình quân cũng vậy.

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here